Klublogoets udvikling

Det første logo

Chelseas oprindelige øgenavn er faktisk The Pensioners. Det skyldes, at det er en af de berømte Chelsea Pensioners (medlemmer af den britiske hærs afdeling i London), der er afbildet i logoet. Det blev aldrig båret på klubtrøjerne, men optræder i kampprogrammerne tilbage fra den tid. Logoet havde denne form i de 47 første år af klubbens historie.

Det andet logo

Da Ted Drake blev manager for klubben i 1952, igangsatte han en større revolution. Han ville væk fra øgenavnet The Pensioners, og til dette formål fik han udarbejdet et nyt logo, som gav os øgenavnet The Blues, som stadig hænger ved den dag i dag. Dette logo var dog kun en midlertidig løsning, indtil man fik lavet et pænere. Men det blev ikke desto mindre brugt i otte år – dog heller ikke på klubtrøjerne.

Det tredje logo

Allerede i 1960 begyndte Chelseas logo at ligne det, vi har i dag. Designet er inspireret af det lokale våbenskjold fra The Metropolitan Borough of Chelsea. Løven er dog taget fra klubbens daværende præsidents, Earl Cadogan, våben, mens staven, som løven holder, er fra borgmesteren af Westminster, hvis område indbefattede Chelsea. Roserne, som godt nok er gule, står for England, mens boldene står for – ja, sjovt nok – fodbold. Dette logo er faktisk det første, der blev båret på klubtrøjerne, men oplevede forbedringer undervejs – eksempelvis var logoets omkreds der ikke fra start af, men blev først implementeret i løbet af 1960’erne.

Det fjerde logo

I 1986 kom klubbens fjerde logo på banen. Det blev faktisk lavet, fordi man øjnede de muligheder, der lå i at sælge klubsouvenirs og -merchandise. Dette logo blev båret på trøjerne i 19 år.

Det femte logo

Chelseas nuværende logo blev lanceret i november 2004, men blev først taget i brug i maj 2005. Dette minder til forveksling om klubbens tredje logo, men der er dog sket visse forbedringer. Løven er gjort mindre, skriften mere strømlinet, og boldene og roserne er blevet farvet røde. Ifølge ledelsen er det planen, at dette logo skal forblive klubbens logo i mange år fremover.